Statiske beregninger

Med over 20 års erfaring som ansvarlig for statiske beregninger, er dette et område hvor Søren Gleerup er særdeles velfunderet. Det være sig indenfor såvel beton-, stål- og trækonstruktioner.

Opgaverne er alt lige fra simple bjælker i parcelhuse, til store flere etages kontorbyggerier.

Beregninger udføres for private såvel som professionelle, typisk som underleverandør til arkitekter, bygmestre og ingeniørfirmaer.

Gleerup RCI er selvfølgelig i besiddelse af en professionel ansvarsforsikring.